logodj2yicon2ficon2

Konferencija o budućnosti Europe

Utorak, 31 Kolovoz 2021 16:54

U sklopu Konferencije o budućnosti Europe Središnji državni ured za demografiju i mlade organizira međunarodnu konferenciju o utjecaju pandemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku i mlade u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.


Konferencija „Demografski izazovi Republike Hrvatske i Europske unije nakon epidemije bolesti COVID-19” jedinstvena je prilika da na razini Europske unije o posljedicama COVID-19 epidemije na demografsku sliku i mlade raspravljaju predstavnici akademske i znanstvene zajednice, vlasti te civilnog društva. Razmjena iskustava, dosadašnjih istraživanja i analiza politika u kontekstu COVID-19 pandemije doprinijet će kreiranju novih demografskih politika i doprinijeti demografskoj revitalizaciji svake zemlje koja se bori s pandemijom.

S ciljem uključivanja građana i dobivanja povratnih informacija o utjecaju pandemije na demografsku sliku provest će se anketno istraživanje.

Konferencija će se održati uživo i online te će biti dostupna svima.

Više o Konferenciji i sudjelovanju na njoj možete pročitati na poveznici

Središnji državni ured za demografiju i mlade provodi anketno istraživanje Mišljenje građana o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku RH čiji rezultati će biti predstavljeni na konferenciji  „Demografski izazovi Republike Hrvatske i Europske unije nakon COVID-19 pandemije” 7. listopada 2021. godine.

Ispunite upitnik na donjoj poveznici i svojim odgovorima doprinesete kreiranju zaključaka o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku u RH.

Istraživanje - Mišljenje građana o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku RH